Prischool – 2 lata

Primary School – 6 lat

Junior High School – 3 lata

Senior High School lub Technical School – 4 lata

University – 4 lata


W Ghanie dzieci w wieku lat 5-16 powinny uczęszczać do szkoły, jest powszechny obowiązek kształcenia lecz nikt tego prawa nie egzekwuje. Choć oficjalnie się podaje, że szkoły są bezpłatne lecz w wielu sytuacjach edukacja dzieci kosztuje. Minęło ponad 50 lat od zdobycia niepodległości, lecz problem powszechnego kształcenia jest wciąż bardzo złożony, szczególnie w biedniejszych rejonach. Poziom edukacji i system kształcenia w Ghanie pozostawia wiele do życzenia.


 

Podstawowym problemem jest brak wykwalifikowanych nauczycieli, podręczników i podstawowego wyposażenia szkół, brak podręczników. Choć z reguły każda klasa ma swoje pomieszczenie to nie maja one okien, drzwi, czasami tylko są oddzielone jedna klasa od drugiej kilkoma deskami, to utrudnia nauczanie. Nauczyciela i uczniów jednej klasy słychać w drugiej, by zachować spokój i ciszę na monotonnej lekcji nauczyciele są zmuszeni dyscyplinować surowo uczniów. Poważnym problemem jest absencja uczniów i nauczycieli spowodowana koniecznością sezonowej czy dorywczej pracy. Zaledwie 30% populacji ukończyła jakąś szkołę bądź się nadal kształci.

 

Generalnie tylko zdolna, pilna i wspierana przez rodzinę młodzież ma szansę dobrnięcia do szkoły średniej, do tego musi być też zagwarantowane posiadanie funduszy, bo pierwsze czesne, wpisowe jest wysokie. Większość uczniów szkół średnich mieszka w bursach, bo szkoły te są zwykle oddalone od miejsca zamieszkania. Do dodatkowy koszt. Jeśli jest to szkoła w dużym mieście, a młodzież z tego właśnie miasta to dochodzi koszt transportu – taxi lub tro-tro. Jest powszechne, że uczniowie starszych klas wykorzystują młodsze roczniki do usługiwania im, prac porządkowych, prania, przynoszenia posiłków do pokoju. Uczniowie co mają złe wyniki są z reguły wyrzucani ze szkoły lub pozwala im się przerwać naukę.


Wielu rodziców uważa, zwłaszcza ci sami co nie uczęszczali do szkoły, że lepiej by dziecko nauczyło się pracować na farmie szczególnie w sezonie, by pomagało w gospodarstwie domowym, nie rozumieją po co mają inwestować w szkołę córek, jeśli po wyjściu za mąż córki wychodzą z rodziny. Na północy Ghany nawet preferują, by córki wychodziły za mąż szybko, bo wtedy mogą otrzymać od rodziny męża zapłatę w postaci jednej czy kilku krów.


Ciąża nastolatek jest kolejnym powodem przerwania nauki. Do gimnazjum i szkół średnich uczęszcza więcej chłopców, a bywają regiony, gdzie w klasie jest tylko kilka dziewczynek.


Osoby, którym udało się zdobyć wyższe wykształcenie często decydują się na emigrację. Nietrudno się dziwić: wynagrodzenie nauczycieli rzadko kiedy przekracza 100 GHC ( 200zł ) . W lokalnych szkołach w małych miejscowościach są to kwoty tak niskie jak 25 GHC (Knight Bridge School) czy 40 GHC (Star of Hope).

Nauczyciele z prywatnych szkół nie mają żadnego zabezpieczenia socjalnego.