Afryka to kontynent niezwykle zróżnicowany pod względem etnicznym, wyznaniowym i kulturowym.
Na różnorodność „afrykańskich obliczy” duży wpływ mają warunki przyrodnicze, uwarunkowania historyczne i sytuacja gospodarcza regionów. Ekspansja kultury zachodu zmienia styl życia. Jednak dzięki zainteresowaniu turystów i dochodów z tym związanych wiele plemion pielęgnują swoje cenne dziedzictwo kulturowe. Z drugiej strony młode pokolenie pragnie dynamicznego rozwoju. Tuareg więc przesiada się z wielbłąda na samochód, nomadowie posługują się telefonami komórkowymi, a mieszkańcy glinianych chatek posiadają telewizory. Pojawiają się reklamy produktów zachodniego świata, a nawet można zobaczyć całe ulice przemalowywane na jaskrawe kolory konkurujących ze sobą firm telefonii komórkowych. Architektura zależna jest od dostępności surowca, klimatu, zamożności mieszkańców i kultury. Domy z gliny, ziemi i bydlęcych odchodów, namioty koczowniczych plemion, betonowe domy jak i luksusowe posiadłości oraz wiele resortów hotelowych o przeróżnym standardzie.


Obraz Afryki tworzą ludzie, a przede wszystkim zależności między państwami i kontynentami, dlatego ważna jest wzajemna odpowiedzialność oraz potrzeba globalnej sprawiedliwej współpracy, by jedni nie żyli kosztem wyzysku drugich, bo los drugiego człowieka, a zwłaszcza dziecka, nie może być obojętny dla świata.


Przedstawiamy obraz Afryki na podstawie własnych źródeł – zwłaszcza sytuację mieszkańców rybackiej miejscowości Moree w Ghanie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi tekstami w menu:  Moree, Dzieci, Edukacja.