Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami...
KINGA FREESPIRIT
POLECANE KSIĄŻKI
Start O Fundacji Misja i Statut

Misja i Statut Fundacji

Misja Fundacji

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek
Pozostanie to tylko marzeniem
Jeżeli będziemy marzyć wszyscy razem
Będzie to już początek nowej rzeczywistości...

Helder Camara


Obszary nędzy i edukacyjnego zacofania są prawdziwym wyzwaniem dla dzisiejszego świata. Misją Fundacji Freespirit jest stwarzanie szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży, dla których podstawowe prawo do nauki znajduje się w kręgu marzeń. Udostępnianie równych praw i szans rozwojowych dzieciom Afryki oraz propagowanie wartości, które stanowią o rozwoju każdego człowieka jest naszym nadrzędnym celem.


W naszych działaniach pragniemy inspirować do realizowania życiowych marzeń oraz pracy na rzecz wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych kultur i tradycji.


Każdego dnia i każdym małym krokiem możemy przyczyniać się do tego, by życie stawało się lepsze i szczęśliwsze.

 

 

Statut Fundacji - Preambuła

 

Bywają takie wydarzenia po zaistnieniu których, dla ich uczestników, nic już nigdy nie będzie takie samo jak było wcześniej. Odejście naszej córki Kingi Freespirit, wolnego ducha, w trakcie odbywania swojej wymarzonej podróży po Afryce, jest i będzie takim właśnie zwrotem w naszym życiu. Wraz z nami, rodzicami Kingi, jej chorobę i śmierć przeżywało wielu Jej sympatyków i fanów na całym świecie.

 

Okoliczności w jakich to wszystko się działo, a więc Afryka, pochylenie się Kingi nad losem jednego dziecka, obdarowanie go wolnością i posłanie do szkoły... a przy tym wrażliwość naszej córki, jej wielka radość życia, optymizm, odwaga, gotowość zapłacenia ceny za swoje przekonania stały się dla nas symbolem. Symbolem nowej ery, czasów, w których los drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka nie może być obojętny dla świata.

 

Kinga uświadomiła nam, że z niesprawiedliwością, wyzyskiem, nędzą, głodem, brakiem podstawowej edukacji można sobie radzić działaniami oddolnymi, w mikroskali. Wymaga to jedynie trochę wiary, determinacji i wrażliwości.

 

Zainspirowani postawą życiową Kingi postanowiliśmy, my rodzice, podjąć działania w takim duchu i takim kierunku jak nadal czyniłaby Kinga Freespirit, gdyby mogła... Otrzymaliśmy mandat, przyzwolenie wielu ludzi poruszonych losem naszej córki, a także losem afrykańskich dzieci, aby nie pozostawać obojętnymi... mamy także zapewnienie wielu o chęci przystąpienia do tego dzieła.

 

Zakres i sposoby działania przedstawia załączony statut: pełen Statut Fundacji możesz pobrać tutaj [pdf] »

 

Krystyna i Renardo Choszcz - rodzice Kingi

 


 
I TY MOŻESZ POMÓC      


Konto w banku WBK
PLN - 46 1090 1098 0000 0001 0630 2890

W naszych działaniach pragniemy inspirować do realizowania życiowych marzeń oraz pracy na rzecz wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych kultur i tradycji. Każdego dnia i każdym małym krokiem możemy przyczyniać się do tego, by życie stawało się lepsze i szczęśliwsze.
Organizacja Pożytku Publicznego, OPP, Fundacja Freespirit, Freespirit Foundation, Fundacja Charytatywna, Organizacja Charytatywna, Charity Foundation, Pomoc, Fundacja, Charity, Help, 1% podatku, Wolontariat, Volunteering, Kinga Freespirit, Kinga Free Spirit, Malaika, Moree, Kinga Choszcz, Kolosy, Afryka, Ghana, Akra, Accra, Autostop, Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami