Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami...
KINGA FREESPIRIT
POLECANE KSIĄŻKI
Start Jak pomóc Patronat

Patronat

Co zrobić, aby objąć patronatem dziecko?

 • Podjąć decyzję o wspieraniu edukacji dziecka. Nie określamy terminu na jak długi okres, ale liczymy, że podjęte zobowiązanie potrwa, szczególnie jeśli to dzięki Państwa pomocy dziecko zostanie posłane do szkoły.
 • Wybrać dziecko z listy na naszej stronie (jeśli taka jest) lub my możemy pomóc podjąć decyzję według najpilniejszych potrzeb. Można zostać też opiekunem dwojga dzieci lub liczniejszego rodzeństwa.
 • Dokonać decyzji o sposobie płatności. Można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
 • Napisać do nas maila z tą dobrą wiadomością, trochę o sobie, kontakt i poczekać na otrzymanie potwierdzenia
 • Dokonać wpłaty wpisując w tytule wpłaty – PATRONAT oraz imię i nazwisko dziecka.


Czy można objąć dziecko patronatem anonimowo?

Można, jednak w takich przypadkach nie będziemy mogli przesyłać listów czy jakichś prac artystycznych od podopiecznego.

 

Czy można nawiązać z dzieckiem korespondencję? Językiem lokalnym jest fante. Znajomość j. angielskiego dzieci jest na bardzo niskim poziomie, ale można napisać list czy wysłać zdjęcia. Odpowiedzi można spodziewać się raczej tylko od dzieci starszych i młodzieży. Wysyłając upominek, paczkę prosimy wziąć pod uwagę warunki afrykańskie podczas wyboru prezentu. Dobrze jest uzgodnić wcześniej potrzeby. Zawsze jednak przydatne są podstawowe przybory szkolne. Zamiast indywidualnego prezentu dobrym zakupem będzie coś do biblioteki z czego korzystać będzie więcej dzieci. Freespirit Foundation P.O.BOX 1461 Cape Coast Main, Ghana

 

Na co są przeznaczane fundusze z projektu Patronat?

Wydatki z funduszu projektu są ponoszone w zależności od najpilniejszych potrzeb, tak jak w rodzinie. Opłata czesnego, zakup mundurków, przyborów szkolnych, podręczników, dodatkowych ćwiczeń i materiałów na zajęcia w bibliotece, w miarę potrzeby plecaków szkolnych, posiłków, obuwia czy leków. Zajęcia dokształcające w bibliotece, na które powinny uczęszczać wszystkie dzieci objęte patronatem. Biblioteczne zajęcia to skuteczna i efektywna pomoc, w związku z tym zakupujemy pomoce i elementy wyposażenia biblioteki niezbędne do prawidłowego prowadzenia zajęć z dziećmi.

 

Czy można dokonywać dodatkowych wpłat?

Każda pomoc jest bardzo cenna. By nie tworzyć dysproporcji w stosunku do innych dzieci dodatkowe wsparcie będzie przeznaczane nie bezpośrednio na dziecko, a na cele ogólne, np. związane z wyposażeniem biblioteki lub najpilniejsze potrzeby klasy tego dziecka, z których oczywiście dziecko też będzie miało korzyści. Można dokonać wpłat na konkretne uzgodnione z nami cele, np. Ławki szkolne, podręczniki dla całej klasy, tablica, realizacja projektu wakacyjnego, książki do biblioteki... Jeśli Wasz podopieczny będzie wymagać dodatkowej pomocy poinformujemy, a wtedy przekazane fundusze zostaną przeznaczone na ten cel.

 

Jakie są kryteria wyboru dzieci?

 • Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież należąca do Zespołu Artystycznego.
 • Współpraca szkoły z Fundacją (czytelne prowadzenie rejestracji opłat czesnego, dziennika z listą dzieci i sprawdzaniem frekwencji w klasie gdzie dzieci są objęte patronatem, przekazywanie raportów ocen czy testów semestralnych, pomoc w różnych sytuacjach).
 • Sytuacja rodzinna i materialna dziecka.
 • Wypełnienie formularza aplikującego o przyznanie pomocy na edukacje dziecka. Zobowiązanie rodziców/ opiekunów do systematycznego posyłania dziecka do szkoły, na zajęcia biblioteczne czy artystyczne i wywiązywanie się z tego.
 • Chęci dziecka do nauki, jego pilność i zdolności.
 • Systematyczne korzystanie z biblioteki.

 

Może się też zdarzyć okoliczność, która spowoduje podjęcie decyzji o wstrzymaniu pomocy któremuś z podopiecznych, ale taką informację przekażemy Państwu z propozycją objęcia pomocą kogoś innego.


 
I TY MOŻESZ POMÓC      


Konto w banku WBK
PLN - 46 1090 1098 0000 0001 0630 2890

W naszych działaniach pragniemy inspirować do realizowania życiowych marzeń oraz pracy na rzecz wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych kultur i tradycji. Każdego dnia i każdym małym krokiem możemy przyczyniać się do tego, by życie stawało się lepsze i szczęśliwsze.
Organizacja Pożytku Publicznego, OPP, Fundacja Freespirit, Freespirit Foundation, Fundacja Charytatywna, Organizacja Charytatywna, Charity Foundation, Pomoc, Fundacja, Charity, Help, 1% podatku, Wolontariat, Volunteering, Kinga Freespirit, Kinga Free Spirit, Malaika, Moree, Kinga Choszcz, Kolosy, Afryka, Ghana, Akra, Accra, Autostop, Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami