Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami...
KINGA FREESPIRIT
POLECANE KSIĄŻKI
Start Afryka Edukacja

System kształcenia w Ghanie

               

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prischool – 2 lata

Primary School – 6 lat

Junior High School – 3 lata

Senior High School lub Technical School – 4 lata

University – 4 lata


W Ghanie dzieci w wieku lat 5-16 powinny uczęszczać do szkoły, jest powszechny obowiązek kształcenia lecz nikt tego prawa nie egzekwuje. Choć oficjalnie się podaje, że szkoły są bezpłatne lecz w wielu sytuacjach edukacja dzieci kosztuje. Minęło ponad 50 lat od zdobycia niepodległości, lecz problem powszechnego kształcenia jest wciąż bardzo złożony, szczególnie w biedniejszych rejonach. Poziom edukacji i system kształcenia w Ghanie pozostawia wiele do życzenia.


Read more...


 

Wyniki nauczania w wioskach i biedniejszych rejonach

 

        

      

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Edukacji w Ghanie podaje, że wyniki osiągane przez uczniów są niższe od spodziewanych, umiejętność czytania i pisania słaba, a statystyka w wiejskich i biedniejszych regionach jest szokująca. Nie tylko wielu uczniów rzuca naukę przed klasą szóstą, lecz 3/4 tych co ją ukończyli nie potrafi czytać i wykonywać podstawowych działań matematycznych.

 • Tylko 42 % uczniów , którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej dotrwa do klasy 6 i ukończy edukację na poziomie szkoły podstawowej.

 • Tylko 26 % uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej potrafi funkcjonalnie pisać.

 • Tylko 23 % uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej potrafi biegle mówić w j. angielskim

 • 10 % uczniów klas szóstych osiągnęło poziom matematyki biegły w zakresie podstawowych działań

 • 12 % uczniów kończy szkoły podstawowe, które nigdzie nie są zarejestrowane w systemie ghanijskiej oświaty.

      


 

Przyczyny niskiego poziomu nauczania


 •  

 • Brak nauczycieli. którzy ukończyli studia czy nawet kursy, odpowiednie szkolenia chętnych do pracy w biedniejszych częściach Ghany

 • Bardzo niskie pensje nauczycieli (czytaj osób pracujących na stanowisku nauczyciela ) szczególnie w szkołach prywatnych w biednych rejonach , takich np. jak Moree

 • Wysoki poziom nieobecności nauczycieli w pracy

 • Ubóstwo zmuszające dzieci do nieustannej pracy zamiast uczęszczania do szkoły

 • Niedożywienie, brak funduszy na posiłki w szkole, wysoki poziom absencji uczniów

 • Liczne klasy w szkołach państwowych, nawet ponad 60 uczniów

 • Brak podstawowego wyposażenia w szkołach i materiałów edukacyjnych

 • Brak podręczników, przyborów piśmiennych co utrudnia nauczanie, uczenie się, zmniejsza motywację

 • Słaby nadzór nad nauczycielami, poziomem ich pracy

 • Praca nauczycieli – kobiet z własnym dzieckiem przy boku czy na plecach

 • Brak odpowiednich warunków do nauki w porze deszczowej

               


 

Przyczyny rezygnacji uczniów ze szkoły

              

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ubóstwo, konieczność pracy i pomocy sezonowej
 • Brak wsparcia rodziny, niskie przekonanie rodziców o potrzebie kształcenia dzieci
 • Brak nadzoru rodzicielskiego
 • Brak podręczników, mundurka szkolnego, butów, odzieży przeciwdeszczowej
 • Słabe wyniki w szkole co nie motywuje do dalszej nauki
 • Brak funduszy na posiłki w szkole ( dzieci nie noszą jedzenia „ drugich śniadań” do szkoły )  
 • Znęcanie się nauczycieli nad uczniami, poniżanie uczniów 
 • Brak toalet lub niezadowalający ich stan powoduje niechęć dziewcząt i rezygnowania w wieku dojrzewania.
 • Brak warunków do nauki w domu ( brak oświetlenia, 6-10 osób zamieszkujących jedno pomieszczenie)
 • Brak perspektyw ukończenia kolejnego poziomu nauczania i zdobycia zawodu

 
I TY MOŻESZ POMÓC      


Konto w banku WBK
PLN - 46 1090 1098 0000 0001 0630 2890

W naszych działaniach pragniemy inspirować do realizowania życiowych marzeń oraz pracy na rzecz wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych kultur i tradycji. Każdego dnia i każdym małym krokiem możemy przyczyniać się do tego, by życie stawało się lepsze i szczęśliwsze.
Organizacja Pożytku Publicznego, OPP, Fundacja Freespirit, Freespirit Foundation, Fundacja Charytatywna, Organizacja Charytatywna, Charity Foundation, Pomoc, Fundacja, Charity, Help, 1% podatku, Wolontariat, Volunteering, Kinga Freespirit, Kinga Free Spirit, Malaika, Moree, Kinga Choszcz, Kolosy, Afryka, Ghana, Akra, Accra, Autostop, Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami